logo-smallere


Om Solceller

 

Vi er helt på det rene med, at vores vasketøjsolceller og skorsten 220 tørrer
i sol og vind, men at solen også kan give os gratis
strøm, finder vi måske knap så indlysende,
endnu......
Læs her på siden om solcellernes historievasketøj 350

 

Solcellernes historie

tagregnbue400

 

Solenergien er jordens reneste energikilde. Rumfarten har længe brugt solcelleenergi, ellers har solens stråler, stort set kun været udnyttet i områder, hvor der ikke har været adgang til den offentlige elforsyning. F.eks. har mange afsidesliggende hytter i Norge solcelleanlæg, hvor et batteri er tilknyttet, så strømmen kan lagres.
Senere er interessen for de lune stråler steget, især i EU og Japan, begyndte man at forske i sagen og i 1992 blev det besluttet, at vi i Danmark, skulle have undersøgt mulighederne, for en udnyttelse af solens energi. Her 20 år senere, er solcelleanlæg, med netværkstilslutning blevet pænt udbredt.
total-hel-regnbue460

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside, at man i løbet af de næste 30 år, forventer at kunne dække 1/3 af verdens samlede energiforbrug, med solcelleenergi og på længere sigt 2/3 af forbruget, hvis der bliver gjort en indsats, ved lavenergi-byggeri og sæsonlagrings-løsninger.
Her i Danmark viser potentialeopgørelser, foretaget af Ingeniørforeningen, Energistyrelsen og Energinet.dk, at op imod 15 % af danmarks bygninger, kan få varmebehovet dækket af solvarme i 2030, og op imod 40 %  i 2050 hvis vi bygger boliger, hvor vi tænker lavenergi.

Den store udfordring ligger i, at få fremstillet billige solceller, der arbejdes på de såkaldte 3 generations solceller, af PEC-celler og plastsolceller. De nye typer solceller, har en lidt mindre ydelse end, end de kendte krystallinske solceller, men de er billigere at fremstille. På den helt lange bane, forventes det, at vi engang kan skabe solceller, der efterligner planternes fotosyntese.
Kilder: Energistyrelsen og Energinet