Persondatapolitik

Øster Lindet El Service Aps

Information om behandling af person data i Øster Lindet El Service Aps

1. Vi er ansvarlig for dine oplysninger

Øster Lindet El Service Aps
Lindevej 10, Øster Lindet
6630 Rødding
Cvr-nr. 33053304
at@oesterlindet-el.dk

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine oplysninger til at levere vores services, kommunikere med dig, samt individuel markedsføring.

3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Vi behandler kun almindelige oplysninger om dig, så som navn, adresse, telefonnummer e-mailadresse. Oplysningerne anvendes alene til de formål, som er nævnt under pkt. 2.​

4. Hvordan indsamler vi data om dig

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig.

Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos vores samarbejdspartnere, såfremt det er nødvendigt for at overholde vores aftale med dig.

5. På hvilke grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke, hvis det er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Herudover behandler vi også oplysninger om dig, såfremt behandling er nødvendig for opfylde en retlig forpligtigelse der påhviler os. Endelig behandler vi også oplysninger om dig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor.

6. Hvem deler vi oplysninger med

I konkrete tilfælde , kan vi videregive dine oplysninger til vores leverandører og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for at overholde vores aftale med dig.

7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EØS

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine oplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt vi måtte overføre personoplysninger til databehandler i tredjelande uden for EU/EØS vil vi gøre det på vilkår, som er godkendt af EU-Kommisionen eller datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelses niveauet følger dine data.

8. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Vi sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevare alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

9. Teknisk og organisatorisk sikkerhed

Vi har gennemført passende teknisk og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at vi passer godt på dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

I forbindelse med behandling af dine oplysninger har vores medarbejdere tavshedspligt.

Du har ret til, at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi andvender dem til.

Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der der modtager oplysninger om dig.

Såfremt de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller relevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

​Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

Såfremt du har givet samtykke til behandling af oplysninger om dig. så har du ret til at tilbagekalde dette samtykke. Hvis vi behandler oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

​Hvis du er utilfreds med vores behandling kan du altid klage til os. Du har også mulighed for at klage til datatilsynet.