Thermografi

Termografering er et effektivt serviceværktøj til forebyggende vedligeholdelse samt identifikation af synlige og ikke synlige fejl på el-tavler, el-anlæg, el-installationer og motorer.

De fejl der typisk afsløres, er overbelastninger, skævbelastning, dårlige forbindelser, slitage, korrosion og defekte komponenter, der kan medføre strømsvigt og utilsigtet driftsstop i din produktion.

Når termografering er foretaget, bliver der udfærdiget en rapport med detaljerede oplysninger om de eventuelle fejl der måtte findes samt forslag til udbedring af disse.